MDP
A A A

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest powoływana na podstawie Statutu OSP przez zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.

MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do Żeńskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Krużlowa Wyżna należy:

Magdalena Chronowska

Karolina Chronowska

Łucja Filipowicz

Natalia Górka

Magdalena Gajkowska

Małgorzata Gajkowska

Magdalena Janusz

Jadwiga Obrzut

Izabela Serafin

Izabela Tarasek

 

Do Męskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej należą:

Andrzej Chronowski

Adam Górka

Jakub Górka

Jan Górka

Adrian Jędrusik

Krystian Jedrusik

Krzysztof Mikulski

Piotr Mikulski

Obrzut Michał

Pawlik Jakub

Uznański Andrzej

Uznański Krzysztof

Podstawowe zadania MDP to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP; działalność wolontarystyczna.

 
 
 
 
 
Nawigacja
Aktualności O nas Historia Zarząd Teren działania Wyposażenie Galeria Linki Kontakt