Historia
A A A

Krużlowska Ochotnicza Straż Pożarna powstała z inicjatywy Koła Związku Młodzieży Wiejskiej Wici 17 września 1947roku, przez znanego działacza społecznego śp. Druha Władysława Taraska. Wielu naszych druhów już nie żyje, pozostają jednak z nami w modlitwie i serdecznej pamięci. Nie ma dokumentacji najwcześniejszych lat działalności Straży, a w wykazie Strażaków z 1954r. figurują następujące nazwiska: 

 • Władysław Tarasek
 • Władysław Górka
 • Stefan Janusz
  Bronisław Baran
 • Piotr Badowski
 • Wojciech Forczek
 • Kazimierz Tarasek
 • Ludwik Jędrusik
 • Jan Chronowski
 • Stanisław Gołyśniak
 • Stanisław Biskup
 • Jan Hotloś
  Michał Hotloś
 • Jan Tarasek
 • Stanisław Jędrusik
 • Edward Ligęza
 • Andrzej Fyda
 • Jan Frączek
 • Stanisław Chronowski
 • Jan Tarasek
 • Andrzej Jędrusik
 • Władysław Fyda
 • Jan Górka
 • Zbigniew Chronowski
 • Józef Serafin
 • Jan Sapalski

To ci ludzie, w trudnym, siermiężnym czasie powojennym stowarzyszyli się, aby nieść pomoc innym. Podstawowym zadaniem Straży Pożarnej jest działalność zapobiegająca pożarom i branie udziału w akcjach ratowniczych. Bóg uchronił naszą okolicę od wielkich pożarów i klęsk żywiołowych, ale my, Strażacy, nie liczyliśmy tylko wyłącznie na Opatrzność Boską. Prowadziliśmy ustawiczną działalność prewencyjną , robiliśmy przegląd gospodarstw pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego, doglądaliśmy ładu i porządku w obejściach sprawdzaliśmy stan przewodów grzewczo-kominowych o treści przeciwpożarowej. Stale podnosiliśmy gotowość bojową jednostki poprzez szkolenia i ćwiczenia. W początkowym okresie działalności Powiatowa Komenda Ochotniczej Straży w Nowym Sączu przydzieliła sikawkę ręczną oraz kilka odcinków używanych węży. Sikawkę i sprzęt umieszczono w szopie drewnianej przy stodole Jana Taraska, ojca komendanta straży. Latem sikawka często stała obok szopy pod rozłożystą lipą pomnikiem przyrody, a podwórze koło domu służyło jako plac ćwiczeń, a po zajęciach do gry w siatkówkę. Początkowo nie było mundurów i wielu rzeczy do wykonywania ćwiczeń. Niektóre sprzęty strażacy wykonywali sami. 
Sprzęt ten był przewożony do akcji zaprzęgiem konnym. Wraz z założeniem Kółka Rolniczego konie zostały zastąpione ciągnikiem. Od samego początku powstania OSP trwały starania o przydzielenie działki po Chaimie Paterze Nr d.114 i jego zięciu Izaaku Einhornie po opuszczeniu tego gospodarstwa przez Jana Sikorę. Chętnych do dzierżawy było wielu zwłaszcza działek koło drogi, na których obecnie mieszczą się zabudowania Remiza, Agronomówka, Kółko Rolnicze, boisko sportowe. Tym z pomocą strażakom przyszedł Jan Sapalski- sołtys, Jan Baran-prezes Związku Samopomocy Chłopskiej, mający nieco wpływ na wybór dzierżawców.


Ziemie z gospodarstw pożydowskich były ówcześnie we władaniu władz powiatowych. Nastąpiło zajęcie działki, a z kolei zagospodarowanie przez zasadzenie drzew owocowych celem uniknięcia starań o dzierżawę przez osoby prywatne. Na placu ćwiczeń postawiono suszarnię węży. Formalnym uwieńczeniem starań o działkę była decyzja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu z dnia 30 września 1954r., a w następstwie czego zawarta została umowa dzierżawna z dnia 26 lutego 1955r., wedle której OSP stała się użytkownikiem zajętej ziemi.


Następny etap to budowa remizy. W budowie remizy wysiłek strażaków wsparli mieszkańcy wsi, głównie w gromadzeniu materiałów. Sami strażacy wyłamali kamień na fundamenty, oddany darmo przez Władysława Górkę, uczestniczyli w zbiórce i zwósce drzewa świadczyli w miarę możliwości w pracach przy budowie, wykopach ziemi, a także robotach fachowych. Brakowało jednak i materiałów i środków pieniężnych. Własne zasoby starczyły na wykonanie fundamentów i wymurowanie narożników, brakło cegły i budowę przerwano. Działając wspólnie z Walentym Jantasem- przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej wystąpiono do władz powiatowych o wsparcie finansowe, co zostało pomyślnie załatwione z bardzo trudnym warunkiem. Dotacje w kwocie 100 000 złotych otrzymano w listopadzie do wykorzystania do końca grudnia i oddania budynku w stanie surowym. Warunek ten został spełniony. Znaczną pomoc otrzymano od Komitetu Budowy Szkoły w Krużlowej. OSP obsługiwała cały teren Gromadzkiej Rady Narodowej była to okoliczność sprzyjająca budowy remizy. Stąd na listach ofiarodawców drzew znaleść można nazwiska sąsiednich wsi: Stara Wieś: Garb Władysław, Kwoka Franciszek, Szporna Józef, Fyda Jan, Fyda Andzej, Tarasek Józef, Tarasek Michał, Janusz Andrzej, Zieleń Józef, Kwoka Maria, Widlak Apolonia, Gołyśniak Piotr, Gucwa Michał, Kwoka Bartłomiej, Czernecki Mateusz, Pietruch Józef, Marcinkiewicz Piotr, Pietruch Kazimierz, Serafin Wawrzyniec, Oracz Antoni, Obrzut Francziszek. Krużlowa Wyżna: Baran Jan, Tarasek Jan, Chronowski Władysław, Góra Wincenty, Pietruch Andrzej, Ks. Janik Franciszek, Chronowski Walenty, Jędrusik Andrzej. Datą oddania do użytku budynku dla potrzeb straży jest 1958r. Skromny biedny ale własny budynek przez wiele lat spełniał dobrze swoją funkcję. Tu było ognisko i przystań dla działań nie tylko dla strażaków, ale dla innych organizacji. Strażacy to ludzie z powołania zdyscyplinowani chętni bezinteresownie służyć każdej dobrej sprawie. Stojąc w potrzebie z narażeniem własnego życia dla dobra innych ludzi, takimi cechami charakteru odznaczają się nasi druhowie. Dali tego dowody wielokrotnie najważniejszym z nich jest to, że żaden z nich nie opuścił szeregów organizacji bez ważnego powodu, a wielu z nich wytrwało do końca życia.


W 1959r. otrzymaliśmy motopompę M-200, a następną M-800 w 1962r. Starania o przydział pierwszego samochodu trwały długo i dopiero w 1972r. otrzymaliśmy od wojska wysłużony samochód GAZ 51, który trzeba było wyremontować i wymalować. Ale był to już samochód, chociaż z drewnianą kabiną, pamiętający czasy wojenne, służył nam przez piętnaście lat. Ponieważ na naszym terenie występuje dotkliwy brak wody, w latach osiemdziesiątych podjęto znów starania o samochód typowo strażacki z beczką na wodę. W 1987r. Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przydzieliła nam Stara A 25 typu GBAM, który systematycznie remontowano i odnawiano, którego przekazaliśmy sąsiedniej jednostce. W raz z rozwojem cywilizacji rosną wymagania i zadania stawiane Ochotniczym Strażom Pożarnym. Aby im sprostać strażacy wspólnie z v-ce wójtem Panem Stanisławem Chronowskim, zwróciliśmy się z prośbą do naszego rodaka, senatora Andrzeja Chronowskiego o pomoc w pozyskaniu nowoczesnego samochodu gaśniczego. Działania, senatora były szybkie i skuteczne. Komendant Głównej Państwowej Straży Pożarnej w grudniu 2000r. zadecydował o przekazaniu nam samochodu pożarniczego GBA 2,5/16, a w dniu 19.01.2001r. odebraliśmy ten pojazd z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 10 w Warszawie. Samochód ten otrzymaliśmy za darmo. I na tym nie koniec dobrej passy dla naszej Jednostki. W dniu 28 marca 2001r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włącza naszą Jednostkę do Krajowego Systemu Ratownictwa-Gaśniczego. Otrzymany pojazd przez pewien czas był pieczołowicie przygotowywany do eksploatacji. Przeglądnięto wszystkie zespoły i mechanizmy, uszkodzone części wymieniono. Wszystkie prace wraz z malowaniem wykonali systemem gospodarczym strażacy we własnym zakresie. Niebagatelną pomoc przy remoncie pojazdu otrzymaliśmy od Prezesa Spółdzielni Handlowo- Produkcyjnej „Składnica” w Grybowie Pana Mariana Chronowskiego strażaka Jednostki jak również od Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Grybowie Kapitana Pawła Motyki.


Podczas lipcowej powodzi 2001r. samochód przeszedł swój chrzest bojowy. Nasi strażacy przez tydzień ratowali dobytek ludzi niemal w całym powiecie nowosądeckim, w tym również we własnej wsi.


Do najważniejszych wydarzeń w życiu naszej Jednostki należą obchody 50-lecia straży w 1997r. z nadaniem Jednostce sztandaru odznaczonego Srebrnym Medalem za Zasługi i powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Za zaszczyt uważamy wzięcie udziału w zabezpieczaniu wizyty Ojca Świętego w Starym Sączu w czerwcu 1990r. Nasi strażacy byli wszędzie tam, gdzie ich pomoc była oczekiwana. 

 
 
 
 
 
Nawigacja
Aktualności O nas Historia Zarząd Teren działania Wyposażenie Galeria Linki Kontakt